Specjalista ds. sprzedaży

Miejsce pracy: biuro w Warszawie

Dołącz do nas, jeśli:

– masz min. roczne doświadczenie w sprzedaży w branży TSL lub pokrewnej (import/ export),

– znasz rynek w obszarze export, import, TSL i procesy spedycyjne,

– znasz język angielski w mowie i piśmie oraz umiesz prowadzić korespondencję,

– wykazujesz inicjatywę w działaniu i łatwo się komunikujesz,

– jesteś samodzielny oraz zorientowany na realizację celu,

– budujesz długotrwałe relacji biznesowe,

– znasz pakiet MS Office,

– posiadasz prawo jazdy kat. B i gotowość do odbywania podróży służbowych.

 

Zadania:

– aktywne pozyskiwanie klientów krajowych oraz zagranicznych na podległym terenie,

– przygotowywanie i prezentacja ofert spedycyjnych,

– pozyskiwanie zleceń spedycyjnych od obecnych i nowych klientów,

– negocjowanie warunków współpracy z klientami i zagranicznymi agentami firmy,

– utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami i agentami firmy,

– planowanie rozwiązań logistyczno -transportowych w powiązaniu ze sporządzanymi ofertami,

– nadzorowanie procesu realizacji sprzedaży oraz należności klienta,

– stałe monitorowanie rynku TSL,

– uczestniczenie w wydarzeniach branży TSL ( targi, przetargi, konferencje),

– realizacja planów sprzedażowych.

 

Oferujemy:

– umowę o pracę,

– odpowiedzialne i samodzielne stanowisko,

– atrakcyjne wynagrodzenie (adekwatne do doświadczenia) wraz z systemem premiowym,

– pakiet benefitów m.in. 24.12 dodatkowy dzień wolny od pracy,

– work – life balance,

– niezbędne narzędzia pracy (w tym samochód służbowy),

– przyjazne i partnerskie środowisko pracy,

– możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania firmy,

– możliwość rozwoju zawodowego.

 

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PEKO Spedycja Międzynarodowa W. Jankowski, P. Stachura SP. J. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych PEKO Spedycja Międzynarodowa W. Jankowski, P. Stachura Spółka Jawna ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk, NIP 5832962551, KRS 0000579319. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważasz, ze Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 24 m-ce od momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia rekrutacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: praca@peko.pl.