Agent Celny, Olsztyn

AGENT CELNY

Miejsce pracy: Olsztyn , ul.Składowa 5

Tryb pracy: stacjonarny 

 

JAKICH KOMPETENCJI SZUKAMY?

 • Wykształcenie wyższe, wpis na listę agentów celnych
 • Mile widziany ukończony kurs agenta celnego
 • Doświadczenie w pracy z dużą ilością dokumentów
 • Systematyczność i umiejętność pracy pod presją czasu zachowując wysokie standardy jakości
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B

 

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przygotowywanie dokumentacji celnej
 • Wystawianie faktur za wykonane usługi agencji celnej
 • Prace administracyjne związane z przepływem i archiwizacją dokumentów
 • Kontakt z służbami celnymi, granicznymi
 • Kontakt z klientami, których przesyłki są w odprawie celnej

 

CO ZYSKASZ?

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Otwarty zespół współpracowników
 • Dostęp do pakietu benefitów tj.: opieka medyczna, karta MultiSport, ubezpieczenie na życie
 • Owocowe wtorki

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY/-A? APLIKUJ: A.KORCZAKOWSKI@PEKO.PL

 

Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Agencję PEKO Piotr Stachura z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych Agencja PEKO Piotr Stachura, ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk, NIP 5830200819.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważasz, ze Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 24 m-ce od momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia rekrutacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: a.korczakowski@peko.pl