DAP Incoterms 2020 – najważniejsze informacje

dap incoterms 2020

Dowiedz się więcej o regule DAP – jakie są obowiązki kupującego i sprzedającego oraz w jakich rodzajach transportu ten Incoterms ma zastosowanie.

DAP Incoterms 2020 – definicja, podział kosztów

 

Reguła DAP Incoterms 2020 (Delivered at Place) oznacza, że ​​sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na określone miejsce, a kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie koszty i ryzyka związane z transportem towarów od miejsca, w którym zostały dostarczone do miejsca docelowego.

Podział kosztów między sprzedającym a kupującym zgodnie z regułą Incoterms DAP jest następujący:

 • sprzedający jest odpowiedzialny za koszty związane z dostawą towarów na określone miejsce, w tym koszty transportu, rozładunku, ubezpieczenia, odprawy eksportowej i wszelkie koszty związane z dokumentacją i jej dostarczeniem,
 • kupujący jest odpowiedzialny za koszty związane z rozładunkiem towarów z pojazdu dostawczego i wszelkie koszty związane z dalszym transportem towarów do miejsca docelowego.

 


Pobierz PDF – Aktualne na 2024 – INCOTERMS 2020 >>


 

 

DAP Incoterms – obowiązki sprzedającego i kupującego

 

Obowiązki sprzedającego zgodnie z regułą Incoterms DAP obejmują:

 • Przygotowanie i dostarczenie towarów na określone miejsce w umówionym terminie,
 • Ubezpieczenie towarów na swój koszt,
 • Pokrycie kosztów związanych z dostawą towarów na miejsce docelowe,
 • Zapewnienie poprawnej dokumentacji potrzebnej do celów celnych i podatkowych,
 • Udzielenie pomocy w uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z transportem.

Obowiązki kupującego zgodnie z regułą Incoterms DAP obejmują:

 • Pokrycie kosztów związanych z odbiorem towarów z miejsca, w którym zostały dostarczone,
 • Wszelkie koszty związane z dalszym transportem towarów do miejsca docelowego,
 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z odprawą celno-podatkową,
 • Uregulowanie wszelkich należności celnych i podatkowych związanych z przywozem towarów.

 

Porównanie DAP do innych Incoterms

Inne popularne terminy Incoterms, które można porównać do DAP, to:

 1. EXW (Ex Works): W tym przypadku sprzedający umieszcza towary w swoim zakładzie, a kupujący jest odpowiedzialny za organizację transportu, koszty i ryzyko związane z przewozem towarów od miejsca zakupu do miejsca przeznaczenia.
 2. FOB (Free on Board): W ramach tego terminu sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towarów na statek w wybranym porcie. Koszty i ryzyko związane z transportem towarów na statek spoczywają na sprzedającym. Po załadowaniu towarów na statek, ryzyko przechodzi na kupującego.
 3. CIF (Cost, Insurance and Freight): W tym przypadku sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towarów na statek, pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia towarów do miejsca przeznaczenia. Ryzyko przechodzi na kupującego po załadowaniu towarów na statek.

Porównując DAP do tych terminów Incoterms, należy zauważyć, że w przypadku DAP sprzedający ponosi większą odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem towarów na miejsce przeznaczenia w kraju nabywcy. W przypadku EXW, kupujący musi zorganizować cały proces transportu i ponosi pełne ryzyko i koszty związane z przewozem. FOB i CIF są często stosowane w przypadku transportu morskiego, gdzie sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towarów na statek i ponosi koszty transportu do wybranego portu.

Wybór odpowiedniego terminu Incoterms zależy od umowy między sprzedającym a kupującym oraz od specyfiki danego handlowego kontraktu. Warto zwrócić uwagę na odpowiednie przypisanie odpowiedzialności za koszty, ryzyko i obowiązki w międzynarodowych transakcjach handlowych, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów. Należy również uwzględnić specyfikę branży, rodzaj towarów, odległość transportu oraz lokalne regulacje i zwyczaje.

 


Pobierz PDF – CIF, FOB czy EXW? Sprawdź, jakie warunki Incoterms wybrać, importując z Chin >>>


 

 

Praktyczne zastosowanie DAP Incoterms

 

Praktyczne zastosowanie DAP Incoterms jest szerokie i może być stosowane w różnych typach transakcji handlowych. Oto kilka przykładów:

 1. Sprzedaż towarów przez producenta/dostawcę do odbiorcy zagranicznego: Jeśli producent lub dostawca sprzedaje swoje towary odbiorcy zagranicznemu, mogą wybrać DAP jako termin Incoterms. W tym przypadku sprzedawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie towarów na miejsce przeznaczenia w kraju nabywcy, a koszty i ryzyko związane z transportem będą spoczywać na sprzedawcy.
 2. Handel elektroniczny i sprzedaż internetowa: DAP może być również stosowane w transakcjach handlowych prowadzonych online. W przypadku sprzedaży towarów przez internet, sprzedający może wybrać DAP jako termin Incoterms, aby określić swoje obowiązki dotyczące dostarczenia towarów na miejsce przeznaczenia w kraju kupującego.
 3. Kontrakty między importerem a eksporterem: Jeśli importer i eksporter zawierają umowę handlową, w której towar jest dostarczany za granicę, DAP może być stosowane w celu określenia odpowiedzialności i podziału kosztów między strony.

 

Najczęściej popełniane błędy, korzystając z DAP Incoterms 2020

 

Błędy przy stosowaniu DAP Incoterms mogą prowadzić do różnych problemów i sporów. Oto kilka typowych błędów, które można popełnić:

 1. Brak dokładnego określenia miejsca przeznaczenia: W przypadku DAP ważne jest, aby jasno określić miejsce, do którego towar ma być dostarczony. Nieprecyzyjne lub niejasne określenie miejsca może prowadzić do nieporozumień i nieprawidłowej dostawy towarów.
 2. Nieuwzględnienie formalności celnych i podatkowych: Sprzedający powinien być odpowiedzialny za opłaty celne i podatki eksportowe, natomiast kupujący powinien ponosić opłaty celne i podatki importowe. Nieprawidłowe rozdzielenie tych kosztów może prowadzić do problemów finansowych dla jednej ze stron.
 3. Brak ubezpieczenia towarów: Mimo że DAP przewiduje, że sprzedający ponosi koszty i ryzyko związane z transportem towarów, może się zdarzyć, że towar zostanie uszkodzony lub utracony w trakcie transportu. W takim przypadku brak ubezpieczenia może prowadzić do konfliktów dotyczących odpowiedzialności za straty.

Aby uniknąć tych błędów, ważne jest, aby dokładnie zdefiniować warunki transakcji w umowie, skonsultować się z ekspertami ds. handlu międzynarodowego i śledzić lokalne przepisy dotyczące Incoterms oraz wymagania celne i podatkowe w kraju docelowym. Współpraca między sprzedającym a kupującym oraz klarowne ustalenie odpowiedzialności i obowiązków mogą pomóc w uniknięciu potencjalnych błędów i sporów.

 

Zobacz również: