DDU Incoterms a DDP – kluczowe różnice

ddp delivered duty paid delivery duty paid dostawa ddp warunki dostawy ddp ddp dap ddu ddp PEKO SPEDYCJA

Poznaj kluczowe różnice pomiędzy DDP i DDU oraz zalety każdego z nich. Dokonaj świadomego wyboru, organizując swój transport!

Incoterms (International Commercial Terms) są międzynarodowymi regułami handlu, które odgrywają kluczową rolę w międzynarodowych operacjach eksportu i importu. Są one stworzone w celu uregulowania podziału obowiązków, kosztów oraz ryzyka między sprzedawcą i kupującym.

W niniejszym artykule omówimy dwie popularne reguły Incoterms – DDU (Delivered Duty Unpaid) i DDP (Delivered Duty Paid) – oraz przedstawimy kluczowe różnice między nimi, aby pomóc Ci wybrać odpowiednią opcję dla Twojego eksportu lub importu.

 


Pobierz PDF – Aktualne na 2024 – INCOTERMS 2020 >>


 

 

DDU i DDP: Definicje i podstawy

 

DDU (Delivered Duty Unpaid) oznacza „dostarczone, cło nieopłacone”. Zgodnie z tą regułą, sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia, ale nie ponosi odpowiedzialności za opłaty celne ani podatki w kraju docelowym. Kupujący jest odpowiedzialny za opłacenie tych kosztów oraz za odprawę celną.

DDP (Delivered Duty Paid), czyli „dostarczone, cło opłacone”, nakłada na sprzedawcę pełną odpowiedzialność za organizację transportu, opłacenie cła oraz podatków w kraju docelowym. Sprzedawca musi także zadbać o ubezpieczenie towaru oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji.

 

Różnice między DDU Incoterms a DDP: który wybrać?

 

Podczas korzystania z reguły DDP, kupujący ma znacznie mniej obowiązków. Musi jedynie odebrać towar i pokryć koszty związane z jego rozładunkiem. Jednakże, na życzenie sprzedawcy, kupujący może być zobowiązany do udzielenia pomocy w pozyskaniu dokumentacji związanej z importem i eksportem, a także dostarczenia informacji potrzebnych do ubezpieczenia towaru. Niewywiązanie się z tych obowiązków może skutkować dodatkowymi opłatami na rzecz importera.

Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii związanych z regułą DDP:

 

 • Ubezpieczenie

Podczas stosowania DDP, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia, jeszcze przed rozładunkiem. Chociaż ubezpieczenie towaru nie jest obowiązkowe, sprzedawca może zdecydować się na jego zakup i będzie odpowiedzialny za ten proces. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany dostarczyć sprzedawcy wszystkie niezbędne informacje do wykupienia ubezpieczenia.

 

 • Cło oraz podatki

Ryzyko związane z opłaceniem cła i podatków zależy od miejsca, z którego towary są wysyłane. W przypadku importu z Chin, na przykład, obowiązek poniesienia tych kosztów spoczywa na imporcie. Chiński eksporter nie ma możliwości opłacenia tych należności.

 

 • Grey customs

Warto również zrozumieć koncepcję „grey customs”. Występuje ona, gdy towar zostaje wysłany z magazynu znajdującego się w państwie Unii Europejskiej, ale pochodzi spoza Unii. W takim przypadku otrzymujemy chińską fakturę VAT, ale brak dokumentów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towaru. Aby uniknąć problemów związanych z grey customs, kupujący musi dokładnie przeanalizować procedury celne i dostarczyć niezbędną dokumentację.

Więcej o DDP Incoterms przeczytasz w tym artykule >


Zalety i wady wykorzystania warunku DDU Incoterms 2020 w transakcjach międzynarodowych

 

Warunek DDU może być atrakcyjną opcją dla sprzedawcy, sprawdź na co zwrócić uwagę.

 

Zalety wykorzystania warunku DDU

 

1. Wygodna opcja dla sprzedawcy:

 • Odpowiedzialność za dostawę: W warunku DDU to sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do miejsca przeznaczenia. To oznacza, że kontroluje proces transportu i może bardziej precyzyjnie zarządzać harmonogramem dostawy.

 

2. Konkurencyjność na rynku:

 • Konkurencyjność cenowa: DDU może stanowić atrakcyjną ofertę cenową dla kupującego, ponieważ sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z odprawą celną i opłatami celno-skarbowymi w kraju docelowym. To może przekładać się na niższe ceny towarów.

 

3. Redukcja ryzyka dla kupującego:

 • Mniejsze ryzyko transportowe: Kupujący nie ponosi ryzyka związanego z transportem, aż do momentu dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia. Oznacza to, że w przypadku utraty lub uszkodzenia towaru podczas transportu, sprzedawca jest odpowiedzialny za odszkodowanie.

Wady wykorzystania warunku DDU

 

1. Koszty odprawy celnoskarbowej:

 • Dodatkowe obciążenia finansowe dla kupującego: Kupujący musi samodzielnie opłacić cło oraz podatki w kraju docelowym. To może stanowić znaczne obciążenie finansowe, zwłaszcza jeśli nie są dostatecznie przygotowani do obsługi procedur celnych.

 

2. Ryzyko grey customs:

 • Problemy z dokumentacją: Warunek DDU niesie ryzyko „grey customs”, zwłaszcza w przypadku towarów sprowadzanych z obszarów Unii Europejskiej. Brak odpowiedniej dokumentacji może prowadzić do komplikacji w procesie odprawy celnej.

 

3. Konieczność dostosowania się do lokalnych przepisów:

 • Wymagania prawne i administracyjne: Kupujący musi zrozumieć i dostosować się do lokalnych przepisów celnych i administracyjnych w kraju docelowym. To może wymagać znacznych nakładów czasu i wysiłku.

 

4. Brak kontroli nad kosztami transportu:

 • Ograniczona kontrola nad kosztami: Kupujący nie ma pełnej kontroli nad kosztami transportu, ponieważ to sprzedawca jest odpowiedzialny za organizację transportu. To może prowadzić do braku przezroczystości kosztów i trudności w zarządzaniu nimi.

 

Warunek DDU może być atrakcyjną opcją dla sprzedawcy, który chce zachować kontrolę nad procesem dostawy i konkurować cenowo. Jednakże niesie on pewne obciążenia i ryzyka dla kupującego, takie jak koszty odprawy celnoskarbowej i ryzyko grey customs. Wybierając ten warunek, zarówno sprzedawca, jak i kupujący powinni dokładnie rozważyć swoje umiejętności i zasoby oraz dostosować się do lokalnych przepisów celnych, aby uniknąć komplikacji i nieporozumień w międzynarodowych transakcjach.

 

Korzyści z wyboru DDP jako preferowanego warunku dostawy

 

Wybierając warunek dostawy DDP Incoterms (Delivered Duty Paid) w międzynarodowych transakcjach handlowych, można cieszyć się kilkoma istotnymi korzyściami, które wpływają zarówno na sprzedawcę, jak i kupującego.

Oto najważniejsze zalety wyboru DDP:

1. Minimalizacja ryzyka i komfort dla kupującego:

 • Brak zmartwień związanych z odprawą celną: Kupujący nie musi martwić się procesem odprawy celnoskarbowej ani opłatami celno-skarbowymi. Wszystkie te obowiązki spoczywają na sprzedawcy, co oznacza, że ​​kupujący może skupić się na odbiorze i wykorzystaniu towaru.

2. Pełna kontrola kosztów:

 • Transparentność kosztów: Kupujący ma jasność co do kosztów, ponieważ wszystkie opłaty związane z cłem i podatkami są wliczone w cenę towaru. To ułatwia planowanie finansowe i unikanie nieoczekiwanych kosztów.

3. Optymalizacja czasu i efektywność operacji:

 • Skrócony czas dostawy: DDP może przyspieszyć proces dostawy, ponieważ sprzedawca, mając pełną kontrolę nad procesem celnym, może działać sprawniej i minimalizować opóźnienia.

4. Redukcja ryzyka transportowego:

 • Odpowiedzialność za towar do momentu dostarczenia: Do momentu dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ponosi sprzedawca. Kupujący nie musi się martwić o ryzyko transportowe.

5. Zwiększenie konkurencyjności sprzedawcy:

 • Zwiększone możliwości sprzedaży: DDP może być atrakcyjną opcją dla kupujących, co może zwiększyć konkurencyjność sprzedawcy na rynku międzynarodowym. To może przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć obroty.

6. Unikanie nieporozumień:

 • Redukcja potencjalnych sporów: DDP pomaga uniknąć nieporozumień między stronami transakcji, ponieważ klaryfikuje, kto ponosi koszty cła i podatków. To zmniejsza ryzyko sporów i konfliktów.

7. Wygoda dla kupującego:

 • Brak konieczności zaawansowanej wiedzy o procedurach celnych: Kupujący nie musi być specjalistą od procedur celnych ani mieć zaawansowanej wiedzy prawnej. DDP pozwala na prostą i przejrzystą transakcję.

 

Warto jednak pamiętać, że wybierając DDP, sprzedawca musi być gotowy na dodatkowe obciążenia związane z organizacją transportu, odprawą celną i płaceniem cła oraz podatków. Dlatego ważne jest, aby każda strona dokładnie przeanalizowała swoje umiejętności, zasoby i cele biznesowe, aby wybrać warunek dostawy, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i możliwościom.

 

Zmiany w międzynarodowych standardach INCOTERMS dotyczące DDU i DDP

 

INCOTERMS to międzynarodowe reguły handlu, które ewoluują wraz z dynamicznymi zmianami w globalnym handlu. Dotyczy to również reguł DDU (Delivered Duty Unpaid) i DDP (Delivered Duty Paid), które doświadczyły pewnych zmian i dostosowań w ostatnich latach. Oto kilka kluczowych zmian w międzynarodowych standardach INCOTERMS dotyczących DDU i DDP:

1. Przejrzystość związana z DDU:

 • W celu uniknięcia nieporozumień i sporów, międzynarodowe standardy INCOTERMS bardziej klarownie określają, że w przypadku DDU (Delivered Duty Unpaid) sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia, ale nie ponosi odpowiedzialności za odprawę celno-skarbową w kraju docelowym ani opłaty celne. Kupujący jest zobowiązany do poniesienia tych kosztów i odpowiedzialności.

2. Precyzyjne zapisy w przypadku DDP:

 • W przypadku DDP (Delivered Duty Paid), międzynarodowe standardy INCOTERMS jasno określają, że sprzedawca jest odpowiedzialny za opłacenie cła oraz podatków w kraju docelowym. Ta zmiana ma na celu zwiększenie przejrzystości i uniknięcie niejasności w procesie importu.

3. Zmiana uwagi na ryzyko i koszty:

 • Nowe przepisy INCOTERMS bardziej koncentrują się na jasnym podziale ryzyka i kosztów między sprzedawcą a kupującym w przypadku DDU i DDP. Dzięki temu strony transakcji mogą dokładnie zrozumieć swoje obowiązki i zobowiązania.

4. Digitalizacja i dostępność informacji:

 • W dobie cyfryzacji międzynarodowych operacji handlowych, międzynarodowe standardy INCOTERMS podkreślają znaczenie dostępności i wymiany elektronicznych dokumentów i informacji. To może znacząco ułatwić procesy związane z cłem i podatkami, zwłaszcza w przypadku DDP.

5. Wspieranie handlu międzynarodowego:

 • INCOTERMS kontynuują rozwijanie się w celu wspierania handlu międzynarodowego i ułatwiania transakcji na globalnym rynku. Nowe wersje standardów INCOTERMS przynoszą zmiany, które uwzględniają zmieniające się potrzeby i wyzwania w handlu światowym.

Jest to tylko kilka zauważalnych zmian w międzynarodowych standardach INCOTERMS dotyczących DDU i DDP. Dzięki tym zmianom strony transakcji mają większą pewność co do swoich obowiązków i mogą bardziej efektywnie zarządzać międzynarodowymi operacjami handlowymi, minimalizując ryzyko i niejasności. Warto być na bieżąco z aktualnymi standardami INCOTERMS, aby jak najlepiej dostosować je do własnych potrzeb biznesowych.

 

Wnioski – podsumowanie

 

Reguła Incoterms DDP, choć na pierwszy rzut oka wydaje się korzystna dla kupującego, może w praktyce stwarzać pewne komplikacje, zwłaszcza przy imporcie z Chin. Warto zastanowić się nad innymi opcjami Incoterms 2020, które mogą być bardziej odpowiednie, aby uniknąć niejasności i ryzyka związanego z opłatami celno-skarbowymi. Wybierając Incoterms dla swojej operacji eksportu lub importu, zawsze należy dokładnie rozważyć specyfikę handlu i lokalne przepisy celne, aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych kosztów.