Demurrage: co to jest i kiedy się nalicza

demurrage peko spedycja

W transporcie międzynarodowym często spotykamy się z terminem „demurrage”. Przeczytaj co to jest, kiedy się nalicza i jak wygląda okres wolny od opłat.

Demurrage: co to jest?

 

Demurrage (ang. przestój) to opłata, która może być naliczana w przypadku opóźnienia lub zbyt długiego zatrzymania towaru w miejscu przeznaczenia lub na terminalu. Opłata ma na celu zachęcenie do szybkiego odbioru towaru i umożliwienie płynnego funkcjonowania logistycznego procesu.

Demurrage nalicza się w momencie, gdy odbiorca nie odbierze kontenera w ustalonym terminie. Inne ważne pojęcie to detention – opłata naliczana, gdy odbiorca odebrał kontener, ale nie zwrócił go w terminie.

 

Przestój w transporcie morskim i kolejowym – kiedy jest naliczany?

 

Demurrage odnosi się do opłaty, którą musi zapłacić odbiorca towaru lub właściciel ładunku za przetrzymywanie kontenera, wagonu, statku lub innego środka transportu po upływie określonego czasu od przybycia na miejsce przeznaczenia. Ta opłata jest obliczana na podstawie ustalonej stawki dziennie lub godzinowej, która jest zazwyczaj określana w umowie między dostawcą usług transportowych a odbiorcą towaru.

Demurrage jest zazwyczaj stosowane w przypadku transportu morskiego lub kolejowego, gdzie towar jest przetrzymywany na terminalach portowych lub stacjach kolejowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku kontenerów, ponieważ ich opóźnione zwolnienie zatrzymuje zasoby transportowe i może zakłócić całą łańcuch dostaw. Opłata demurrage jest jednym ze sposobów motywowania odbiorców do szybkiego odebrania towaru i zwolnienia kontenera lub wagonu dla kolejnych przewozów.

 

Demurrage: okres wolny od opłat

 

Okres wolny od opłat demurrage jest ustalany w umowie między stronami i określa czas, w którym odbiorca może bezpłatnie przetrzymywać towar na miejscu przeznaczenia. Ten okres czasu może być różny w zależności od rodzaju towaru, kraju i portu przeznaczenia oraz innych czynników. Na przykład, jeśli umowa przewozowa określa okres wolny od opłat wynoszący 7 dni, to odbiorca ma 7 dni na odbiór towaru bez dodatkowych kosztów.

Jednak po upływie okresu wolnego od opłat demurrage, naliczane są opłaty, które mogą być znaczące i wpływać na koszty operacyjne i rentowność przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, aby odbiorcy towarów byli świadomi tych zasad i starali się odebrać towar w jak najkrótszym czasie.

 

Opłaty demurrage poza transportem

 

Opłata tego typu może być również naliczana w innych branżach, takich jak magazynowanie towarów lub dzierżawa sprzętu, gdy najemca przekracza ustalony czas dzierżawy. W tych przypadkach opłata ma na celu zachęcenie do efektywnego wykorzystania zasobów i minimalizację opóźnień.

Wniosek jest taki, że demurrage to opłata naliczana za przetrzymywanie towaru po określonym czasie na miejscu przeznaczenia lub terminalu. Okres wolny od opłat jest ustalany w umowie i określa czas, w którym odbiorca może bezpłatnie przetrzymywać towar. Aby uniknąć tych opłat, ważne jest, aby terminowo odbierać i zwalniać towar, co przyczynia się do płynności i efektywności logistycznej procesów.