Słownik TSL – pojęcia w transporcie drogowym i kolejowym

Branża spedycyjna zawiera szereg zwrotów i definicji, które dla wielu importerów lub eksporterów mogą brzmieć tajemniczo. Przygotowaliśmy słownik pojęć w transporcie drogowym i kolejowym, dzięki któremu zyskasz płynniejszą komunikację ze wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw Twojego towarów.

Przedstawiamy listę najczęściej stosowanych pojęć w transporcie drogowym i kolejowym, tworząc tym samym podręczny słownik TSL, niezbędny dla każdego uczestnika łańcucha dostaw.

A
 • ADR –  fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, czyli międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Skrót potocznie określa towary, które mogą zagrażać ludziom lub środowisku tzw. towarów niebezpiecznych.
 • AGV –  ang. Automated Guided Vehicle –  Zautomatyzowany pojazd transportowy, poruszający się między różnymi stanowiskami produkcyjnymi i magazynowymi bez kierowcy. Systemy takich pojazdów służą do zwiększenia wydajności, zmniejszenia uszkodzeń towarów i zmniejszenia kosztów ogólnych poprzez ograniczenie liczby pracowników wymaganych do wykonania pracy.
 • AS/RS –  ang. Automated Storage and Retrieval System –  Składa się z kilku różnych sterowanych komputerowo systemów do automatycznego umieszczania i pobierania ładunków z określonych miejsc składowania.

C

 • CAF –  ang. Currency Adjustment Factor –  Zmienny dodatek walutowy  dodatek mający na celu zminimalizowanie efektów wahań kursów walutowych.
 • CBM –  ang. Cubic Meter – metr sześcienny.
 • CMR –  znormalizowany list przewozowy CMR, który jest używany w przesyłkach drogowych od 1958 roku. Dokument jest uznawany niemal we wszystkich krajach europejskich, a także w niektórych krajach Azji i Afryki Północnej. We wszystkich uczestniczących krajach dokument ten jest obowiązkowy i prawnie wiążący dla przesyłek drogowych.
 • COC –  ang. Carriers Owned Containers –  kontenery używane do transportu, będące własnością przewoźnika.
 • COO –  dokument stosowany w handlu międzynarodowym, który potwierdza pochodzenie importowanego towaru, czyli miejsca w którym został on wyprodukowany i/lub przetworzony.
 • Cross docking –  inaczej interdokowanie polega na dystrybucji towaru wykorzystując różne środki transportu, ale z pominięciem etapu magazynowania.

D

 • Dokument T1 –  dokument zapewniający widoczność ilości i wartości towaru podczas transportu pomiędzy dwoma urzędami celnymi.

 


POBIERZ: Słownik pojęć w transporcie drogowym i kolejowym

Pobierz PDF >


 

F

 • FT/FTR (ang. flatrack) – płaskie platformy do przewozu ponadgabarytów czyli ładunków out of gauge (OOG).
 • FTL –  ang. Full Truck Load –  ładunek całopojazdowy. Polega na załadowaniu samochodu ciężarowego w całości, tylko jednym rodzajem ładunku.

L

 • LDM –  ang. Loading meter –  metr powierzchni ładunkowej w przekroju poprzecznym naczepy lub innego pojazdu służącego do przewozu towaru.Przy standardowej szerokości naczepy 2,4 metra, 1 Lm = 2,4 metra kwadratowego.
 • LDM (ang. loading meter) czyli metry ładowne. 1ldm = 2,4m x 1m =2,4 m2. Uwaga: nie należy mylić metra ładunkowego z metrem bieżącym lub kwadratowym.
 • LTL –  ang. Less than Truck Load –  określenie używane w transporcie drogowym. Oznacza ładunek drobnicowy, który nie wypełnia całej pojemności naczepy.

M

 • MM – przesunięcie międzymagazynowe.

O

 • OT (ang. open top container) – kontener, który posiada otwartą górę objętą plandeką, zamiast stałego dachu.

S

 • SOC –  ang. Shipper’s Owned Container –  „kontener należący do nadawcy”, jest własnością osoby fizycznej lub firmy i jest używany do wysyłania ładunków na duże odległości.
 • SPMT – (ang. self propelled modular transporter) – transporter z platformą o dużym zestawie kół, służy do transportu ponadgabarytów (ładunki do 15 000 ton).

T

 • THC –  ang. Terminal Handling Charge –  koszty terminala i przeładunku.
 • Tonokilometr –  masa ładunku przewożonego na odległość. 10 ton przewożonych ładunków na 2 km równa się 20 ton na kilometr.
 • TT  –  ang. Transit Time –  czas tranzytowy opisujący cały okres czasu upływający pomiędzy fizycznymi czynnościami załadunku w miejscu pochodzenia (uwzględniający przesiadki – przeładunki), a rozładunkiem w miejscu docelowym i bezpośrednio łączy się z transportem

W

 • WZ – wydanie na zewnątrz. Dokument WZ jest bardzo często używanym pokwitowaniem na magazynach. Stosuje się go w momencie wydawania towaru z przedsiębiorstwa (stąd nazwa wydanie materiałów na zewnątrz).