Wymiary samochodów ciężarowych – ładowność, objętość, ilość palet

Wymiary samochodów ciężarowych - ładowność, objętość i ilość palet

Zapoznaj się z pełną specyfikacją ciężarówek – ich wymiarami, objętością, ładownością, które wykorzystuje się w transporcie drogowym!

Specyfikacja samochodów ciężarowych, ich wymiary i ładowność

 

Wymiary samochodów ciężarowych są jasno określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.  Organizując transport drogowy, nie tylko powinniśmy dobrać optymalną trasę, ale również pojazd, który najlepiej sprawdzi się do przewożenia danego towaru i jego ilości.

Warto jednak zauważyć, że istnieją pewne wyjątki i odstępstwa od standardowych wymiarów – pojazdy specjalistyczne, transport ładunków wyjątkowych lub przepisy dotyczące pojazdów przeznaczonych do transportu kontenerów. W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub ścisła współpraca z odpowiednimi organami regulacyjnymi w celu przestrzegania przepisów dotyczących wymiarów.

Przed rozpoczęciem transportu, zawsze warto sprawdzić aktualne przepisy, aby upewnić się, że pojazd i ładunek spełniają wymogi dotyczące wymiarów i są zgodne z przepisami drogowymi w Polsce.

Jeśli potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami!

 

Wymiary samochodów ciężarowych w Polsce

 

Wymiary samochodów ciężarowych w Polsce są określone przez przepisy regulujące transport drogowy. Oto podstawowe wymiary, które należy uwzględnić:

 1. Długość: Maksymalna dopuszczalna długość samochodu ciężarowego w Polsce wynosi zwykle 12 metrów. Jeśli samochód jest wyposażony w przyczepę, długość całkowita zestawu nie może przekraczać 16,5 metra.
 2. Szerokość: Standardowa dopuszczalna szerokość pojazdu ciężarowego to zazwyczaj 2,55 metra. Jednakże w niektórych przypadkach, np. przy transportowaniu niektórych ładunków wyjątkowych, może być wymagane uzyskanie specjalnego zezwolenia na przekroczenie tej szerokości.
 3. Wysokość: Maksymalna wysokość samochodu ciężarowego w Polsce to 4 metry. Przy przekroczeniu tej wysokości wymagane jest uzyskanie specjalnego zezwolenia.
 4. Masa: Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu ciężarowego jest zależna od liczby osi i rozstawu osi. Ogólnie, dla standardowych ciężarówek dopuszczalna masa wynosi łącznie do 40 ton.

 


POBIERZ PDF – Wymiary samochodów ciężarowych – ładowność, objętość i ilość palet >>>


 

Maksymalne wymiary samochodu ciężarowego w Polsce: Obowiązujące normy i przepisy drogowe

 

1) długość pojazdu nie może przekraczać:

 • 12 m dla pojazdów pojedynczych
 • 16,5 m dla pojazdu członowego (pojazd silnikowy + naczepa)
 • 18,75 m dla zespołu dwóch pojazdów
 • 22m dla zespołu trzech pojazdów (ciągnik rolniczy + przyczepy)

 

Przyczepa to odrębny pojazd, który można dołączać do innych pojazdów. Naczepa jest zawsze częściowo oparta bezpośrednio o pojazd silnikowy.

 

Ładunek nie może wystawać:

 • z przodu nie więcej niż 0,5 m od przedniej części obrysu pojazdu i 1,5m od siedzenia kierowcy
 • z tyłu pojazdu nie więcej niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdu, w przypadku przyczepy kłonicowej od osi przyczepy, a w przypadku przewozu drewna długiego 5m za przyczepę kłonicową

 

 • szerokość samochodu ciężarowego nie może przekraczać 2,55m (2,60 izoterma)
 • szerokość wraz z ładunkiem nie może przekraczać 3m, przy czym z każdej ze stron ładunek może wystawać do 23cm
 • maksymalna wysokość pojazdu ciężarowego to 4 m

 

Dopuszczalna waga samochodów ciężarowych (nacisk na oś napędową) na terenie Polski:

 • 11,5 tony – na autostradach, drogach szybkiego ruchu oraz większości dróg krajowych
 • 10 ton – na niektórych drogach krajowych bądź ich odcinkach oraz większości dróg wojewódzkich
 • 8 ton – na pozostałych drogach wojewódzkich oraz drogach „lokalnych”

 

 Ładowność samochodów ciężarowych: Kluczowe parametry wpływające na wydajność transportu

 

Ładowność samochodów ciężarowych odgrywa kluczową rolę w wydajności transportu. Istnieje kilka parametrów, które mają wpływ na ładowność pojazdu i efektywność transportu:

 1. Masa własna pojazdu: Jest to masa samego pojazdu bez ładunku i pasażerów. Im niższa masa własna, tym większa ładowność samochodu ciężarowego. Redukcja masy własnej pojazdu może zwiększyć ładowność i zmniejszyć zużycie paliwa.
 2. Liczba osi i rozstaw osi: Pojazdy ciężarowe z większą liczbą osi i odpowiednim rozstawem osi mają większą ładowność. Więcej osi równomiernie rozkłada masę i zapewnia lepszą stabilność pojazdu.
 3. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita (DMC): To maksymalna suma masy własnej pojazdu i ładunku, którą pojazd może przewozić. DMC jest określone w przepisach drogowych i ogranicza ładowność pojazdu.
 4. Dystrybucja masy: Równomierne rozłożenie masy ładunku na poszczególne osie pojazdu jest kluczowe dla bezpieczeństwa i wydajności transportu. Niewłaściwe rozłożenie masy może prowadzić do przekroczenia limitów wagowych na poszczególnych osiach lub nieprawidłowej stabilności pojazdu.
 5. Ograniczenia prawnomocne i infrastrukturalne: Wiele krajów ma przepisy i ograniczenia dotyczące maksymalnej dopuszczalnej masy dla pojazdów ciężarowych. Ponadto, niektóre drogi, mosty i tunele mają ograniczenia nośności, które należy uwzględnić. Przed planowaniem trasy i załadunkiem ładunku należy sprawdzić i przestrzegać tych ograniczeń.

Dbałość o odpowiednią ładowność samochodu ciężarowego jest kluczowa dla efektywności transportu. Zbyt mała ładowność prowadzi do niewykorzystanych zasobów, podczas gdy przekroczenie dopuszczalnej ładowności może naruszać przepisy i zwiększać ryzyko wypadku. Dlatego ważne jest, aby przewoźnicy dokładnie planowali ładunek, dbali o właściwe rozłożenie masy i przestrzegali przepisów dotyczących ładowności pojazdu.

 

Wymiary i ładowność tira: Istotne informacje dla przewoźników

 

Dla przewoźników, istotne informacje dotyczące wymiarów i ładowności samochodów ciężarowych obejmują:

 1. Maksymalne wymiary: Przed rozpoczęciem transportu, należy znać i przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych wymiarów pojazdu. Dotyczy to długości, szerokości, wysokości oraz całkowitej długości zestawu w przypadku przyczep. Przewoźnicy powinni być świadomi przepisów dotyczących wymiarów i odpowiednio dostosowywać ładunek oraz trasy transportu.
 2. Ograniczenia ładowności: Masa ładunku, jaka może być przewożona przez samochód ciężarowy, jest określana przez maksymalną dopuszczalną masę całkowitą (DMC) pojazdu. Przewoźnicy muszą monitorować ładowność w celu przestrzegania przepisów drogowych i uniknięcia przekroczenia limitów wagowych. Niewłaściwe obliczenie ładowności może prowadzić do naruszenia przepisów oraz zwiększenia ryzyka wypadku.
 3. Dystrybucja masy: Ważne jest, aby rozkład masy ładunku był równomierny, zarówno w kontekście poszczególnych osi pojazdu, jak i samego kontenera lub przyczepy. Niewłaściwe rozłożenie masy może wpływać na stabilność pojazdu, prowadzenie i hamowanie. Przewoźnicy powinni dbać o właściwe rozmieszczenie ładunku oraz stosować się do zaleceń producenta dotyczących obciążenia pojazdu.
 4. Przepisy i kontrole: Przewoźnicy muszą być świadomi przepisów dotyczących wymiarów i ładowności oraz przestrzegać ich. Organizacje transportowe i organy regulacyjne przeprowadzają kontrole, aby zapewnić przestrzeganie tych przepisów. Należy być przygotowanym na ewentualne kontrole drogowe i posiadać odpowiednią dokumentację, taką jak zezwolenia, listy ładunków i dokumenty potwierdzające zgodność z przepisami.

Dokładna znajomość wymiarów i ładowności samochodów ciężarowych jest niezbędna dla przewoźników w celu zapewnienia legalności, bezpieczeństwa i wydajności transportu. Przestrzeganie przepisów dotyczących wymiarów i ładowności pomaga uniknąć kar, zagrożeń na drodze oraz utraty reputacji firmy przewozowej.

 

Dopuszczalna masa całkowita samochodów ciężarowych (DMC) – ładowność ciężarówki

 

Dla pojazdu składowego w zespole pojazdów mamy następujące możliwości:

 • 10 t w przypadku przyczepy o jednej osi (poza naczepą) i 11 t w przypadku przyczepy z osią centralną
 • 18 t w przypadku przyczepy o dwóch osiach (poza naczepą)
 • 24 t w przypadku przyczepy z większą niż dwie liczbą osi (poza naczepą)

 

Ładowność w tonach Ilość palet Wymiary w metrach (dłg. x szer. x wys.) Objętość w m2
0,9- 1,5 4 3,60 x 1,80 x 1,70 11
1,5 5 4,20 x 1,80 x 1,70 13
2 8 4,20 x 2,05 x 2,05 18
3 10 5,00 x 2,05 x 2,05 21
2,5 12 5,90 x 2,05 x 2,05 25
3,5 – 5 15 6,20 x 2,45 x 2,35 35
6 18 7,20 x 2,45 x 2,45 43
8 – 10 20 8,00 x 2,45 x 2,35 45
12 – 24 38 7,65 x 2,45 x 2,50 – 2,80

+ 7,65 x 2,45 x 3,00 – 300

90 – 110
24 33 13,60 x 2,45 x 2,50 – 2,85 80 – 95
24 33 13,60 x 2,45 x 3,00
(mega)
100