Kontenery i ich rodzaje w transporcie międzynarodowym

Kontenery są dziś powszechnie spotykane w spedycji międzynarodowej. Ogromne ilości towarów są w nich transportowane codziennie do różnych zakątków świata, w tym także Polski.

Określenie kontener pochodzi od łacińskiego contire, co oznacza trzymać razem.
Kontener jest jednostką ładunkową (ang. Intermodal Transport Unit – ITU) stosowaną w intermodalnych i multimodalnych systemach transportowych, przystosowaną do przewozu zarówno morskimi, jak i lądowymi środkami transportu.

To urządzenie transportowe:

 • o trwałym charakterze, wystarczająco wytrzymałe, aby nadawało się do wielokrotnego użycia
 • o specjalnej konstrukcji, ułatwiającej przewóz towarów jednym lub wieloma środkami transportu, bez przeładowywania towaru
 • wyposażone w urządzenia, które zapewniają łatwość mocowania oraz manipulacji – zwłaszcza podczas przeładunku z jednego środka transportu na drugi
 • skonstruowane w sposób pozwalający na łatwy załadunek i rozładunek towarów.

Kontener – budowa

Konstrukcja uniwersalnego kontenera morskiego:

 • stalowa rama
 • wzmocnienie podłogi
 • naroża kontenerowe, które służą do załadunku kontenera,
  a także umożliwiają łączenie ze sobą kontenerów za pomocą twistlock-ów i ich zamocowanie na czas transportu.
 • ściany oraz dach wykonane ze specjalnej trapezowej blachy
 • dwuskrzydłowe wrota zamykane za pomocą rygli, wyposażone w zamknięcie celne i uszczelnione gumowymi uszczelkami.

BUDOWA KONTENERA peko spedycja miedzynarodowa budowa kontenera spedycja miedzynarodowa peko

Zgodnie ze standardami ISO, które określają minimalne wymagania wytrzymałościowe dla kontenerów, powinny one być na tyle wytrzymałe, żeby możliwe było ich piętrzenie w 9 warstwach.

Tabliczka CSC (CSC Safety Approval Plate) będąca swoistym „paszportem” kontenera. Zgodnie z Międzynarodową Konwencją
o Bezpiecznych Kontenerach tabliczka powinna zawierać następujące informacje:

 • data produkcji,
 • kraj produkcji,
 • numer identyfikacyjny producenta,
 • maksymalna masa brutto,
 • maksymalna masa w stosie przy oddziaływaniu przyśpieszenia 1,8 g,
 • wartości obciążenia poziomego, jakim był testowany kontener,
 • data następnego przeglądu klasyfikacyjnego.

 

Najczęściej spotykanym rodzajem kontenerów są metalowe prostopadłościany z dwuskrzydłowymi drzwiami na ich krótszej ścianie. Kontenery różnią się m.in.: wymiarami wewnętrznymi, wymiarami otworów dachowych i drzwiowych, tarą lub ładownością. Jest to skutkiem bieżących zmian technologicznych i konstrukcyjnych, a także nowych materiałów do budowy kontenerów.

Rodzaje kontenerów:

KONTENERY UNIWERSALNE

KONTENERY SPECJALISTYCZNE

KONTENERY MORSKIE CHŁODNICZE

POBIERZ PDF WYMIARY KONTENERÓW RODZAJE