Transport kombinowany

 

Transport kombinowany definicja

 

Transport kombinowany to forma przewozu, w której wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu. Jest on zbliżony do transportu intermodalnego, jednak z istotną różnicą: w transporcie kombinowanym przewóz w początkowej i końcowej fazie musi odbywać się drogą lądową. W pozostałych odcinkach mogą być używane kolej, żegluga śródlądowa lub morska, z zastrzeżeniem, że odcinek morski musi być dłuższy niż 100 kilometrów w prostej linii.

Kluczem do Twego sukcesu jest odpowiedni opiekun transportu! Potrzebujesz organizacji transportu kombinowanego? Powierz go nam >> skontaktuj się

Zobacz również:

 

Transport kombinowany przykłady

 

Przykłady transportu kombinowanego:

  1. Kolejowo-drogowy: Towary są przewożone pociągiem na długich dystansach, a następnie przeładowywane na ciężarówki, które dostarczają je do miejsca docelowego.
  2. Morsko-drogowy: Towary są transportowane statkiem do portu morskiego, skąd są przewożone ciężarówkami do końcowego odbiorcy.
  3. Kolejowo-morski: Towary są przewożone koleją do portu morskiego, a następnie statkiem do portu docelowego, skąd znowu mogą być transportowane koleją.
  4. Morsko-lotniczy: Towary są przewożone statkiem na długich dystansach, a następnie samolotem na krótszych trasach do miejsca docelowego.

 

transport kombinowany peko spedycja

 

Transport kombinowany a intermodalny

 

Transport kombinowany i intermodalny są często używane zamiennie, ale istnieją kluczowe różnice między nimi. Transport ten obejmuje przewóz towarów z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu, gdzie fazy początkowa i końcowa muszą być realizowane transportem drogowym. W przypadku transportu morskiego, odcinek morski musi mieć długość co najmniej 100 kilometrów w linii prostej. Natomiast transport intermodalny odnosi się do przewozu towarów w jednej jednostce ładunkowej (np. kontenerze) przy użyciu różnych środków transportu, bez przeładunku samego ładunku między jednostkami. Kluczową różnicą jest więc konieczność wykorzystania transportu drogowego w fazach początkowej i końcowej w transporcie kombinowanym oraz specyfika jednostki ładunkowej w transporcie intermodalnym

 

Transport kombinowany a zakazy

 

Transport kombinowany podlega różnym regulacjom i zakazom, które mogą się różnić w zależności od kraju i regionu. Na przykład, w niektórych krajach istnieją ograniczenia dotyczące godzin jazdy dla kierowców ciężarówek, co może wpływać na planowanie tras w transporcie kombinowanym. Dodatkowo, niektóre kraje mogą wprowadzać zakazy wjazdu ciężarówek do centrów miast w określonych godzinach, co wymaga od firm logistycznych dostosowania swoich planów transportowych.

 

Transport kombinowany towarzyszący

 

Transport kombinowany towarzyszący odnosi się do sytuacji, w której różne środki transportu są używane w sposób równoległy lub uzupełniający, aby zapewnić ciągłość łańcucha dostaw. Na przykład, ciężarówki mogą dostarczać towary do terminali kolejowych, skąd są one przewożone pociągami do innych regionów, a następnie ponownie ciężarówkami do miejsc docelowych. Taki system pozwala na efektywne wykorzystanie różnych środków transportu w zależności od ich mocnych stron.

 

Systemy transportu kombinowanego

 

Systemy transportu kombinowanego obejmują zaawansowane rozwiązania logistyczne, które umożliwiają efektywne zarządzanie i koordynację różnych środków transportu. Do najważniejszych systemów należą:

  • Systemy zarządzania transportem (TMS): Oprogramowanie do planowania, realizacji i optymalizacji transportu.
  • Terminale intermodalne: Miejsca, gdzie towary są przeładowywane między różnymi środkami transportu, takie jak porty morskie, lotniska, stacje kolejowe i centra logistyczne.
  • Technologie śledzenia i monitoringu: Systemy GPS i RFID, które umożliwiają śledzenie ruchu towarów w czasie rzeczywistym, co zwiększa przejrzystość i bezpieczeństwo całego procesu logistycznego.

Dzięki zastosowaniu systemów transportu kombinowanego, firmy logistyczne mogą oferować bardziej elastyczne, ekonomiczne i zrównoważone rozwiązania transportowe, dostosowane do potrzeb swoich klientów.