Usługi | Spedycja Międzynarodowa

Spedycja międzynarodowa to usługi z zakresu organizacji transportu na całym świecie.

Oferujemy kompleksową obsługę ładunków pełno-kontenerowych (FCL) oraz drobnicowych (LCL) w transporcie morskim:

 • eksport i import w systemie port-port w oparciu o renomowanych armatorów do/z dowolnego miejsca na świecie
 • eksport i import w systemie door-door w oparciu o rozbudowaną sieć licencjonowanych partnerów i agentów do/z dowolnego miejsca na świecie
 • obsługę wszystkich rodzajów ładunków (towary neutralne, chłodnicze, masowe, niebezpieczne i ponadgabarytowe)
 • logistyczną obsługę ładunków w porcie załadunku i wyładunku
 • wystawianie morskich dokumentów przewozowych
 • odprawy fiskalne w portach europejskich
 • ubezpieczenie cargo w zakresie all risk

Świadczymy kompleksową obsługę ładunków w transporcie lotniczym:

 • eksport i import w systemie door-door w oparciu o renomowane linie lotnicze do/z dowolnego miejsca na świecie
 • transport lotniczy w serwisie ekonomicznym, priorytetowym i ekspresowym
 • koordynację działania jako spedycja lotnicza  w procesie obsługi towarów (odpowiednie służby, terminale cargo, linie lotnicze)
 • ubezpieczenie cargo w zakresie all risk

Oferujemy kompleksową obsługę ładunków w transporcie drogowym:

 • eksport i import w systemie door-door w oparciu o sprawdzonych podwykonawców do/z dowolnego miejsca w Europie
 • obsługę przesyłek od drobnicowych do ładunków cało pojazdowych
 • transport międzynarodowy i krajowy
 • transport ładunków standardowych przy użyciu różnego typu naczep
 • transport ładunków ADR
 • ubezpieczenie cargo w zakresie all risk

Oferujemy kompleksową obsługę ładunków pełno-kontenerowych (FCL) oraz drobnicowych (LCL) w transporcie kolejowym i intermodalnym:

 • eksport i import w systemie terminal kolejowy - terminal kolejowy w oparciu o operatorów kolejowych do/z dowolnego miejsca w Chinach oraz w kraju
 • eksport i import w systemie door-door w oparciu o sieć partnerów i agentów kolejowych do/z dowolnego miejsca w Chinach oraz w kraju
 • również jako ogniwo transportu intermodalnego: kolej-droga lub droga-kolej-morze do wybranych krajów europejskich
 • logistyczną obsługę ładunków w terminalu kolejowym i na miejscu wyładunku
 • ubezpieczenie cargo w zakresie all risk

Transport kolejowy to możliwość optymalizacji czasu i kosztów dostawy w zależności od wykorzystanych środków transportu i długości trasy!
Transport kolejowy z Dalekiego Wschodu to doskonała alternatywa dla drogiego frachtu lotniczego a czasochłonnego frachtu morskiego!
To także redukcja emisji CO2!

Nasza PEKO Agencja Celna podejmuje w imieniu Klientów niezbędne działania przed organami celnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.  Oferuje sprawną i profesjonalną obsługę obejmującą:

 • zgłoszenia  eksportowe i importowe we wszystkich procedurach celnych
 • procedury uproszczone i zgłoszenia w miejscach uznanych
 • zabezpieczanie należności celno-podatkowych  w procedurze dopuszczenia do obrotu oraz możliwość rozliczania podatku VAT w deklaracji VAT 7 w procedurze uproszczonej
 • zgłoszenia do procedury tranzytu w oparciu o Konwencje WPT i zabezpieczania należności tranzytowych
 • otwieranie i zamykanie karnetów TIR, ATA
 • wystawianie świadectw pochodzenia i EUR 1
 • obsługę towarów podlegających inspekcjom: Sanepid, WIJHARS, PIOR oraz Inspekcji Weterynaryjnej
 • wnoszenie wniosków i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy celno-skarbowe
 • opracowywanie i zgłaszanie wniosków o uzyskanie pozwoleń
 • doradztwo we wszystkich sprawach celnych
Peko Agencja Celna

Dodatkowe

USŁUGI

Peko usługi dodatkowe

Naszą ofertę transportowo-logistyczno-celną uzupełniamy o dodatkową pomoc związaną z obiegiem dokumentów, realizacją procesów logistycznych, procedurami fiskalnymi i celnymi, w szczególności o:

 • doradztwo transportowe, logistyczne i celne
 • kontrolę towaru w trakcie odpraw i rewizji celnych
 • składowanie towarów w magazynach: krajowych, portowych i składach celnych
 • dokonywanie przeładunku w relacji bezpośredniej i pośredniej