Import z Chin – jakie warunki Incoterms wybrać?

import exw fob cif

Importujesz z Chin drogą morską? Sprawdź, jaka reguła Incoterms będzie dla Ciebie najbardziej opłacalna!

Wybór warunków Incoterms a importowanie z Chin

 

Importowanie z Chin drogą morską wiąże się z wyborem odpowiedniej reguły Incoterms.

EXW, FOB, CIF – to kilka z 11 reguł Incoterms – międzynarodowych zasad regulujących prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego w międzynarodowym handlu towarowym.

Obecnie obowiązujące reguły weszły w życie 1 stycznia 2020. Każda z reguł różni się kosztami oraz podziałem obowiązków obu stron transakcji – kupującego (importera) i sprzedającego (zazwyczaj producenta).

 

Transport z Chin – kontener z Chin

 

W imporcie morskim stosuje się przede wszystkim takie Incoterms jak:

 • EXW (Ex Works) – z zakładu
 • FOB (Free on Board) – transport typu port-do-drzwi – „dostarczony na statek”
 • CIF (Cost, Insurance, Freight) – „koszt ubezpieczenie i fracht”

Poniżej opisujemy i porównujemy każdą z powyższych reguł. Sprawdź, która z nich będzie najbardziej opłacalna dla Twojej firmy!

 


Transport morski z Chin do Polski

Pobierz naszą road mapę i wybierz odpowiedni Incoterms: EXW, FOB lub CIF

Pobierz PDF >


 

EXW Import z Chin

 

To reguła, która pozwala sprzedającemu na pełną kontrolę nad ładunkiem i całkowitymi kosztami transportu.

To jedna z najmniej skomplikowanych reguł Incoterms 2020.

 

EXW może być wykorzystane do wszystkich środków transportu (kolej, morze, samolot) zarówno w przypadku drobnicy, pełnych kontenerów, jak i towaru masowego.

 

Reguła EXW – ex works (z zakładu)

 

 • musi mieć określone tzw. miejsce sprzedaży
 • sprzedawca (np. producent) pozostawia towar kupującemu we wskazanym w umowie miejscu sprzedaży (np. na rampie przed zakładem produkcyjnym)
 • dodatkowo: na życzenie kupującego sprzedawca ma obowiązek udzielić mu pomocy w uzyskaniu dokumentów związanych z wysyłką towaru i odprawą celną (na koszt i ryzyko kupującego!)

 

EXW – Obowiązki sprzedawcy

 

 • jest odpowiedzialny tylko za dostarczenie towaru do tzw. miejsca sprzedaży – w większości przypadków jest to wystawienie towaru na rampę przed magazynem
 • na tym kończy się jego odpowiedzialność (nie odpowiada za załadunek ani odprawę celną)

W umowie ze sprzedającym (producentem) może zostać zawarte również zobowiązanie dotyczące załadowania przez producenta towaru na pierwszy środek transportu. Pamiętaj jednak, że nie ponosi on odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia podczas ładowania towaru!

 

EXW – Obowiązki kupującego

 

 • wszelkie koszty i odpowiedzialność za uszkodzenia towaru – od chwili pozostawienia go w tzw. miejscu sprzedaży
 • konieczność samodzielnej (lub z pomocą PEKO Spedycji) organizacji transportu i odprawy celnej

Organizacja transportu na zasadach EXW będzie sporym wyzwaniem, jeśli będziesz chciał to wykonać samodzielnie.

Przykładowo: brak odpowiedniej dokumentacji na którymś z etapów może wiązać się z problemami i potencjalnym utknięciem towaru w porcie!

Na szczęście cały proces możesz zlecić nam – PEKO Spedycji.

 

EXW – Obowiązki spedytora

 

Do naszych obowiązków jako spedycji będzie należało:

 • monitorowanie przebiegu transportu i przesyłanie Ci aktualnych statusów – będziesz wiedział, co dzieje się z Twoim ładunkiem
 • ubezpieczenie cargo ładunku na całej trasie
 • organizacja wyładunku w porcie przeznaczenia, rozliczenie kosztów terminalowych
 • organizacja odprawy celnej (otrzymasz od nas informację o należnościach celno-podatkowych)
 • dostawa ładunku do miejsca docelowego (nawet pod Twoje drzwi) – w zależności od potrzeb

 

EXW Incoterms może być świetnym rozwiązaniem dla producentów, którzy importują komponenty i materiały do produkcji, a także produkty komplementarne do ich własnych jako uzupełnienie oferty.

Incoterms EXW pozwala na pełną kontrolę nad ładunkiem, kosztami i czasem realizacji, a jednocześnie redukuje koszty związane z organizacją transportu.

Producent będzie miał większy wpływ na terminowość dostaw, dzięki czemu produkcja może być prowadzona bez zakłóceń i opóźnień, co pozytywnie wpływa na efektywność procesu produkcyjnego oraz zwiększa szanse na dotrzymanie terminów dostaw.

 

 

FOB Import z Chin

 

FOB (Free on Board) oznacza, że sprzedający umieszcza towar na statku w porcie załadowania.

 

FOB – Obowiązki sprzedawcy

 

 • jest odpowiedzialny za umieszczenie towaru na statku w porcie załadowania (inaczej niż w EXW, gdzie towar pozostawiany jest w miejscu sprzedaży – np. przed magazynem)
 • pokrywa koszty transportu w porcie wyjścia i załadunku towaru na statek

 

FOB – Obowiązki kupującego

 

 • pokrywa koszty transportu morskiego oraz ubezpieczenie towaru (koszty odprawy importowej i kwestie z nią związane, tak samo koszty wynikające z zawarcia umowy przewozowej oraz z uszkodzeniem lub kradzieżą towaru po załadowaniu towaru na statek)
 • odpowiada za towar po wypłynięciu statku (w razie ewentualnej utraty czy zniszczenia)

 

FOB – Obowiązki spedytora

 

Nasze obowiązki jako spedytora będą praktycznie takie same jak przy regule EXW.

Jedyną i najważniejszą różnicą będzie jednak moment, od którego będziemy odpowiedzialni za Twój transport:

 • w EXW: od chwili pozostawienia towaru w miejscu sprzedaży (np. na rampie / przed magazynem)
 • w FOB: od chwili wypłynięcia statku z portu

 

 

CIF Import z Chin

 

CIF (Cost, Insurance, Freight) – oznacza, że sprzedający umieszcza towar na statku w porcie załadowania i pokrywa koszty transportu morskiego oraz ubezpieczenie towaru. Kupujący natomiast pokrywa koszty transportu w porcie docelowym.

 

CIF – Obowiązki sprzedawcy

 

 • jest odpowiedzialny za umieszczenie towaru na statku w porcie załadowania
 • pokrywa koszty transportu w porcie wyjścia i załadunku towaru na statek – w tym koszty wystawienia i wysłania faktury handlowej, zawarcia umowy przewozu towaru do ustalonego portu i ubezpieczenia, opakowania i kontroli jakościowej towaru

 

CIF – Obowiązki kupującego

 

 • pokrywa koszty transportu w porcie docelowym – w tym opłatę za kontrolę przedwysyłkową towaru, wszystkie koszty i opłaty spoza umowy związane z towarem w czasie transportu od portu załadunku oraz opłaty dodatkowe
 • odpowiada za ładunek po wpłynięciu statku do portu docelowego (w tym odprawę celną)

 

 

Wady i zalety: EXW, FOB i CIF a transport z Chin drogą morską

 

Która z reguł będzie najbardziej opłacalna dla Twojej firmy? Przeanalizuj poniższe zestawienie wad i zalet każdej z reguł: FOB, EXW i CIF.

 

        EXW         FOB         CIF
Zalety  

 • Pełna kontrola nad: ładunkiem, kosztami, czasem realizacji, wyborem armatora
 • Możliwość samodzielnego wybrania dostawców usług uczestniczących w procesie transportu = brak bariery komunikacyjnej i różnicy związanej ze strefą czasową, możliwość otrzymywania aktualnych statusów dotyczących realizacji towaru
 • Możliwość negocjowania terminu płatności
 • Koszty znane przez cały proces dostawy

 

 • Kontrola nad: ładunkiem, kosztami, czasem realizacji, wyborem armatora
 • Możliwość weryfikacji dostawców usług uczestniczących w transporcie
 • Możliwość negocjowania terminu płatności
 • Koszty znane przez cały proces dostawy
Wady
 • Konieczna jest samodzielna organizacja – jeśli nie masz w tym doświadczenia, to zadanie prawdopodobnie Cię przerośnie i niekoniecznie będzie tańsze, a na pewno stresujące
 • Pamiętaj jednak, że nie musisz tego robić sam! Możesz skorzystać z naszego wsparcia, powierzając nam to zadanie, które wykonujemy codziennie od ponad 16 lat!
 • Brak pewności, że dopasujemy datę gotowości towaru do czasu rezerwacji miejsca na statku – co może opóźnić Twój plan produkcji/sprzedaży towarów
 

 • Brak kontroli nad: ładunkiem, kosztami, czasem realizacji, wyborem armatora
 • Wielu pośredników uczestniczących w procesie transportu
 • Konieczność samodzielnego kontaktu z pośrednikami (różnica strefy czasowej i bariera językowa)
 • Brak możliwości wyboru firm, uczestniczących w transporcie i ich
  weryfikacji
 • Brak możliwości negocjowania terminu płatności
 • Konieczność samodzielnej organizacji procesu odbioru towaru z portu przeznaczenia wraz z: dokumentacją, zwolnieniem od armatora, odprawą celną etc.
 • W przypadku ładunku drobnicowego (LCL – Less Container Load): całkowity koszt transportu znany jest dopiero po dotarciu towaru
 • Konieczność przedpłaty

 

Wnioski
 • Przy EXW ciąży na Tobie jako kupującym większa odpowiedzialność – jednak bez obaw, nie musisz organizować transportu sam. Zrób to z nami!
 • Mając pełną kontrolę nad ładunkiem, kosztami i czasem realizacji – możesz nie tylko uniknąć opóźnień w produkcji, ale też wpływać na finalną cenę produktu, który sprzedajesz!
 • Jeśli nie zależy Ci na szybkim czasie dostawy – FOB może być dobrym rozwiązaniem
 

 • Jeśli nie posiadasz odpowiednich zasobów lub doświadczenia w organizacji transportu, to CIF może być dla Ciebie kuszącym rozwiązaniem, ponieważ to sprzedający bierze na siebie większą odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem towaru.
 • Warto jednak pamiętać, że w takim układzie zupełnie nie masz kontroli nad ładunkiem, transportem i czasem realizacji sprzedającemu.
 • Dodatkowo – nie masz też wglądu w finalny koszt transportu LCL –  będzie Ci znany dopiero wtedy, kiedy towar znajdzie się w porcie docelowym. To ryzykowne rozwiązanie!

 

 

Koszt transportu kontenera z Chin

 

Podczas importowania z Chin warto pytać o aktualne stawki za kontener z Chin.

Ceny frachtu morskiego z Chin osiągnęły najwyższy poziom na przełomie 2021 / 2022 roku (było to nawet 15 tys. dolarów za kontener 40 ft) i od tego czasu systematycznie spadały aż do początku 2023 roku (do ok. 1000 dolarówza kontener 40 ft). Ceny w 2023 roku stały się prawie 15 razy niższe niż w 2021-2022!

 


 

Nadal masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Chętnie doradzimy Ci, co będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb. Dobierzemy środki transportu, trasę, a także warunki Incoterms, które pozwolą Ci uzyskać najlepsze rozwiązanie.