Transport kabotażowy

 

Co to jest kabotaż w transporcie

 

Transport kabotażowy to termin odnoszący się do przewozu towarów różnymi miejscami w obrębie tego samego kraju, przez firmę z innego kraju niż ten, w którym następuje przewóz. Innymi słowy, jest to rodzaj transportu wewnętrznego wykonywanego przez zagraniczne firmy przewozowe na obszarze kraju, w którym nie mają one swojej siedziby. Przyjrzyjmy się bliżej przewagom i regulacjom dotyczącym  transportu kabotażowego.

Kluczem do Twego sukcesu jest odpowiedni opiekun transportu! Potrzebujesz organizacji transportu kabotażowego? Powierz go nam >> skontaktuj się

 

Kabotaże w Unii Europejskiej

 

W kontekście Unii Europejskiej, transport kabotażowy jest regulowany przez specjalne przepisy. Według obowiązujących przepisów, firmy z państw członkowskich UE mogą wykonywać kabotaż na terenie innych państw członkowskich, ale z określonymi ograniczeniami. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

 1. Liczba operacji kabotażowych: Przedsiębiorstwo może wykonać maksymalnie trzy operacje kabotażowe w ciągu siedmiu dni po zakończeniu międzynarodowego przewozu.
 2. Czas trwania: Każda operacja kabotażowa nie może przekraczać trzech dni.
 3. Zakres przewozów: Kabotaż dotyczy przewozów towarów. Pasażerowie nie podlegają takim samym ograniczeniom i przepisom.

 

transport kabotażowy peko spedycja

 

Zalety transportu kabotażowego

 

 • Optymalizacja tras: Kabotażowy transport umożliwia optymalizację tras, co może prowadzić do skrócenia dystansu i zmniejszenia kosztów przewozu.
 • Skrócenie czasu dostawy: Wykonywanie przewozów kabotażowych pozwala na szybsze dostarczanie towarów klientom, eliminując konieczność powrotu pustego pojazdu do kraju macierzystego firmy przewozowej.
 • Zmniejszenie emisji CO2: Krótsze trasy i efektywne przewozy kabotażowe przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2, co ma pozytywny wpływ na środowisko.
 • Zwiększenie efektywności logistycznej: Kabotaż transport może być elementem zintegrowanego łańcucha dostaw, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie towarem i jego dostawą do odbiorców.

 

Przewozy kabotażowe – wyzwania

 

 • Ograniczenia prawne: Kabotażowy transport podlega ściśle określonym przepisom, które muszą być przestrzegane. Naruszenie tych regulacji może prowadzić do sankcji.
 • Konkurencja: Transport kabotażowy jest konkurencyjny, a firmy z różnych krajów konkurują o te same trasy. Konieczność konkurowania może wpłynąć na ceny i marże.

 

Ubezpieczenie kabotaż

 

Ubezpieczenie kabotażowe to specjalistyczne ubezpieczenie przeznaczone dla firm transportowych wykonujących przewozy kabotażowe. Kabotaż to przewóz towarów lub pasażerów w granicach jednego kraju przez przewoźnika z innego kraju, zazwyczaj w ramach transportu międzynarodowego. W Polsce i Unii Europejskiej działalność kabotażowa jest ściśle regulowana przepisami prawnymi, a posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia jest jednym z wymogów.

 

Co obejmuje ubezpieczenie kabotażowe?

 

 1. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (OC przewoźnika):
  • Ubezpieczenie OC przewoźnika kabotażowego chroni firmę transportową przed roszczeniami wynikającymi z uszkodzenia lub utraty ładunku podczas wykonywania przewozów kabotażowych.
  • Ubezpieczenie to obejmuje również szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z działalnością transportową.
 2. Ubezpieczenie cargo:
  • Ubezpieczenie cargo zabezpiecza przewożony ładunek na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży.
  • Polisa ta może obejmować różne rodzaje towarów, niezależnie od ich specyfiki i wartości.
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej:
  • Chroni przed roszczeniami wynikającymi z błędów lub zaniedbań podczas wykonywania działalności transportowej, w tym nieprawidłowego załadunku lub rozładunku towarów.

 

Dlaczego ubezpieczenie kabotażowe jest ważne?

 

 • Zgodność z przepisami: Wiele krajów wymaga od przewoźników zagranicznych posiadania ubezpieczenia kabotażowego jako warunku legalnego wykonywania działalności kabotażowej na ich terytorium.
 • Ochrona finansowa: Ubezpieczenie kabotażowe chroni przewoźnika przed potencjalnie wysokimi kosztami odszkodowań w przypadku uszkodzenia lub utraty ładunku oraz innych szkód.
 • Zaufanie klientów: Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia zwiększa wiarygodność firmy transportowej w oczach klientów, co może prowadzić do większej liczby zleceń i długoterminowych kontraktów.

 

PEKO Spedycja, dbając o pełne zabezpieczenie swoich usług, zapewnia posiadanie odpowiednich ubezpieczeń kabotażowych, co gwarantuje bezpieczeństwo i pewność dla naszych klientów w całej Europie.

Potrzebujesz wsparcia w organizacji transportu? Skontaktuj się z nami!